Monday, 9 March 2020


Ya Allah, kupohonkan hidayah,sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri hidayah;

Kupohon keafiatan,sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri keafiatan;

Kupohon perlindungan, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan;

Berkatilah semua yang telah Engkau anugerahkan kepadaku;

Dan peliharalah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan;

Kerana sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan segala sesuatu, bukan yang ditetapkan;

Tak akan hina orang yang Engkau kasihi;

Dan tak akan mulia orang yang Engkau musuhi;

Tuhan kami, Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi;

Segala puji bagiMu atas segala yang telah Engkau tetapkan;

Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadaMu.
Aamin YRA.

No comments:

Post a Comment