Saturday, 13 June 2009

Pendidikan Sebagai Asas Kemantapan Bangsa

Di bawah ini adalah hasil kejayaan PPSMI di 1Malaysia

Falsafah Pendidikan Negara:

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan kepada tuhan. Usaha ini adalah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan(seperti dibawah) berketerampilan...bla..bla..bla.. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara"

(atau kemakmuran pemimpin negara?)makin ramai yang bodoh, makin senang dicucuk hidung..

Dunia pendidikan kita berada dipersimpangan dan tidak tentu arah. Isu-isu di atas sangatlah kritikal kerana apa yang sedang berlaku sekarang dan akan terjadi pada masa depan akan mewarnai corak genarasi 1Malaysia yang sedang dibentuk hari ini.

Sebenarnya kita sudah jijik mendengar laporan-laporan yang hanya berbentuk penglipur lara, yang datang dari kalangan pemimpin yang tidak turun kebawah, tetapi cuba meyakinkan kita dengan mengatakan semuanya beres. Sesungguhnya sekiranya kita dipenuhi oleh pemimpin bersifat begitu, perjuangan kita rosak bukan kerana yahudi, tetapi kerana bubuk yang berada dalam pemerintahan.

No comments:

Post a Comment